Currently browsing

April 2013

clock 3

Време

Бих искала да кажа, че всичко започна преди ден, когато отново попаднах на блога на Бистра, но всъщност бе много преди това. Идеята …