Timelessness

RainЧасът е малко след един през нощта. Тръгвам си от именния ден на Ники. Вали. Вадя чадър, но бързо го прибирам – капките дъжд по мене са освежаващи. Улиците са пусти, светофарите мигат в оранжево.
Малко по-късно – запалвам двигателя на колата си – мокро е. Паветата са лъскави, по радиото върви любима музика.
Аз –
щастлива;
обичана;
спокойна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>